piątek, 20, kwiecień 2018
Tel - 534-224-653
 • Pierwsze zajęcia dotyczące projektu.

  Pierwsze zajęcia dotyczące projektu.

 • Start oficjalnej strony internetowej projektu „Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji w gminie Krempna”

  Start oficjalnej strony internetowej projektu „Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji w gminie Krempna”

 • Zajęcia edukacyjne w grupach.

  Zajęcia edukacyjne w grupach.

 • Od pomysłu do jego realizacji.

  Od pomysłu do jego realizacji.

 • Warsztaty praktyczne.

  Warsztaty praktyczne.

 • Ognisko integracyjne.

  Ognisko integracyjne.

 • Konferencja na zakończenie projektu.

  Konferencja na zakończenie projektu.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ochrona prywatności - pliki Cookies

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z Naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Od pomysłu do jego realizacji.

Uczestnicy projektu w trakcie warsztatów wypracują koncepcje, przygotują działania, a następnie zrealizują 6 inicjatyw lokalnych, dotyczących potrzeb społeczności.
 
Co to jest inicjatywa lokalna?
 
Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu,  w jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysł i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.
Do kogo występują mieszkańcy?
 
 
Mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja mogą zwrócić się z inicjatywą do samorządu, w miejscu, które zamieszkują lub w którym organizacja ma siedzibę. Oznacza to, że adresatem inicjatywy lokalnej będzie przede wszystkim gmina, ale formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwrócić się z wnioskiem do powiatu czy województwa.
 
Czego może dotyczyć?
 
 
Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, czyli zadań, jakie realizuje gmina, powiat czy województwo. Nie każdy pomysł mieszkańców może być objęty tą formą współpracy. Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną został określony dość szeroko. Może to być:
- budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
- działalność charytatywna;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- edukacja, oświata i wychowanie;
- działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
- ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i we wsiach;
- porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 
 
 
Oddolne inicjatywy społeczne są dowodem na to, że jesteśmy skuteczni, potrafimy się komunikować, wypracowywać kompromisy i że w pełni wykorzystujemy to, co najlepszego daje nam demokracja – możliwość kreowania zmiany społecznej. Dzięki wspólnemu działaniu w społeczności rozwija się poczucie zaufania i wzmacniają się wzajemne relacje będące podstawą do dalszego dobrowolnego angażowania się większości ludzi, grup, instytucji w sprawę społeczne.

Komentuj jako gość

0

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze
test

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich