piątek, 20, kwiecień 2018
Tel - 534-224-653

Ochrona prywatności - pliki Cookies

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z Naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O projekcie

                 Niski poziom aktywności społecznej oraz obniżone zaufanie do różnych instytucji publicznych  to kluczowy problem społeczny w naszej gminie. Wychodząc na przeciw tym problemom Stowarzyszenie Rozwoju Na Rzecz Gminy Krempna stworzyło projekt pn.: „Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych w gminie Krempna ”. 

Celem projektu jest edukacja i aktywizacja w zakresie wspólnej realizacji inicjatyw oddolnych mieszkańców gminy Krempna oraz ich włączenie się w życie publiczne przez podniesienie kompetencji społecznych, nabycie wiedzy, umiejętności i pozytywnych doświadczeń we współpracy pomiędzy sobą i z przedstawicielami samorządu lokalnego. Narzędziem realizacji są warsztaty edukacyjne dotyczące umiejętności interpersonalnych służących budowaniu zaufania, współpracy i organizacji przedsięwzięć we współpracy z samorządem. Uczestnicy w trakcie warsztatów wypracują koncepcje, przygotują działania, a następnie zrealizują 6 inicjatyw lokalnych, dotyczących potrzeb społeczności. Informacje dotyczące aktywności obywatelskiej w gminie Krempna zostaną opublikowane w sieci Internet, zorganizowana zostanie również konferencja informacyjna.

Dla kogo realizujemy projekt?

           Grupa docelowa to 60 osób mieszkających w 10 sołectwach gminy, kobiet i mężczyzn w wieku od 15 lat, których łączy działalność społeczna oraz 6 przedstawicieli samorządu gminy. Efektem projektu będzie przygotowanie świadomych i kreatywnych uczestników życia społecznego. Projekt przyczyni się do aktywizacji mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnych. Chcemy, dzięki realizacji projektu, podnieść zaufanie społeczne do wspólnych działań mieszkańców i samorządu, jako instytucji wspierającej, i przede wszystkim wzrost poziomu zaufania do innych osób i pracy zespołowej na rzecz społeczności lokalnej.

Jak realizujemy projekt?

Sporządziliśmy dokumentacje obowiązującą w projekcie:

  • deklaracje uczestnictwa dla osób wybranych w trakcie rekrutacji,
  • regulamin uczestnictwa w projekcie
  • ankiety wstępne uczestnika projektu.

           Ponadto opracowaliśmy materiały instruktażowe, które stanowią cenną pomoc w trakcie zajęć warsztatowych. Informacje o projekcie umieszczono na stronach internetowych gminy Krempna oraz na stronie Stowarzyszenia – www.krempna4u.pl.

O realizacji projektu ukazał się artykuł w prasie lokalnej – tygodnik ”Fakty Jasielskie” wydanie z 15 lipca 2016r.

Przygotowaliśmy i rozpowszechniliśmy ulotki i plakaty promujące projekt oraz zaproszenia zachęcające do wzięcia w nim udziału. Wszystkie przygotowane materiały promocyjne zawierały logo Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Rekrutacja i zajęcia.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji powstało 6 grup warsztatowych, w których uczestniczy 66 osób. Celem pierwszych zajęć było zapoznanie z założeniami programu, zintegrowanie uczestników, poznanie ich zainteresowań, uzdolnień i temperamentu. W celu promocji projektu oraz przedstawienia jego podstawowych założeń społeczeństwu powstała strona internetowa. Umożliwi ona uczestnikom projektu wymianę wiedzy, doświadczeń, umieszczanie dokumentacji fotograficznej, ma być także podstawowym źródłem informacji na temat postępów w realizacji projektu. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2016 roku, zajęcia odbywają się w pomieszczeniach partnera projektu  - Gminy Krempna.

 

 

 


Komentuj jako gość

0

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze
test

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich