piątek, 20, kwiecień 2018
Tel - 534-224-653

Ochrona prywatności - pliki Cookies

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z Naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Regulamin

1. Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady bezpłatnego korzystania z  Portalu Informacyjnego  aktywnakrempna.pl w tym umożliwienia użytkownikom uczestniczenia w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2. Dostęp do serwisu PI posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet za wyjątkiem osób nie stosujących się do zasad i regulaminu PI.

3.Użytkownik (Internauta)  Portalu Informacyjnego www.aktywnakrempna.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja  Portalu Informacyjnego www.aktywnakrempna.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach stron www.aktywnakrempna.pl

3.1 Każdy użytkownik zamieszczając wpis, komentarz, ogłoszenie na stronach  Portalu Informacyjnego  www.aktywnakrempna.pl w pełni akceptuje to, że bierze na siebie całą odpowiedzialność prawną powstania i istnienia takiego wpisu (komentarza, ogłoszenia).

3.2 Informujemy, iż treści zamieszczane w komentarzach, lub innych rubrykach, w których internauta może dodać swój wpis nie są stanowiskiem redakcji oraz firmy i nie stanowią one odzwierciedlenia naszych upodobań bądź sympatii.

4.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach  Portalu Informacyjnego www.aktywnakrempna.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach   Portalu Informacyjnego www.aktywnakrempna.pl treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety. Niedozwolone jest również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (nazwiska, adresy, telefony itd.) innych osób lub firm.

6.  Portal Informacyjny www.aktywnakrempna.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6, 6a niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w PI w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis, komentarz na stronach   Portalu Informacyjnego www.aktywnakrempna.pl przyjmuje to do wiadomości i akceptuje.

7.Przy zamieszczaniu przez użytkownika wpisu, komentarza lub jakiejkolwiek innej treści, PI może zachować adres IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu PI przy zamieszczaniu wpisu. PI nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników  Portalu Informacyjnego www.aktywnakrempna.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8.Redakcja PI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania  Portalu Informacyjnego www.aktywnakrempna.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

9.Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia wybranych stron, wpisów, artykułów, komentarzy z treści serwisu Portalu Informacyjnego www.aktywnakrempna.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

10.Użytkownicy  Portalu Informacyjnego poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach www.aktywnakrempna.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści oraz powoływanie się na nie w innych mediach, które te treści pobiorą do celów własnych.

11.Redakcja PI zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do treści  PI dla internautów, którzy rażąco naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.

UWAGA!

Wszelkie dane, artykuły, zdjęcia, informacje zamieszczone w  Portalu Informacyjnym www.aktywnakrempna.pl są chronione i zastrzeżone , a wszelkie próby kopiowania, przepisywania oraz publikowania tych danych bez naszej zgody są ZABRONIONE.

Podstawa prawna:

 

Kodeks Karny Art. 284. § 1.Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Komentuj jako gość

0

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze
test

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich